Prijava

Javna ustanova MSŠ „Hasan Kikić“ Gradačac je savremena odgojno-obrazovna ustanova za stručno i tehničko obrazovanje mladih sa tradicijom dugom preko 50 godina.

 

Danas profesionalno osposobljavamo učenike u 11 struka i 25 različitih zvanja i zanimanja u tehničkim i stručnim školama. Za realizaciju nastave angažovano je preko 100 nastavnika, stručnih saradnika i saradnika. Za podršku nastavnog procesa brine se administrativno i pomoćno osoblje gdje je ukupno angažovano 14 zaposlenika.

 

Škola je u reformi stručnog i tehničkog obrazovanja prihvatila PHARE-VET i EU VET program po standardima Evropske unije, u stručnim zvanjima i zanimanjima: električar, krojač, stolar, pekar, voćar-vinogradar, prehrambeni tehničar i građevinski tehničar. U narednom periodu, stručno i tehničko obrazovanje učenika, u skladu sa najavljenom reformom obrazovanja u BiH, bit će težišno usmjereno po PHARE-VET i EU VET programu u novim strukama naše Škole.

 

Učenici pohađaju sljedeće tehničke škole (četeverogodišnje): mašinska tehnička, tekstilna tehnička, elektrotehnička, poljoprivredna tehnička, medicinska škola, građevinska tehnička, ekonomsko tehnička i srednje stručne škole (trogodišnje): mašinska, tekstilna, poljoprivredna, elektrotehnička, ugostiteljsko-turistička, saobraćajna, drvoprerađivačka, građevinska i stručna škola uslužnih djelatnosti.

 

Škola ostvaruje uspješnu saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Pedagoškim zavodom, lokalnom zajednicom i dr. Za uspješan odgojno-obrazovni rad, kulturnu i javnu djelatnost škole, visoke rezultate postignute u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu na nivou Kantona, kao i postignute zapažene rezultate na Festivalima rada tehničkih i stručnih škola BiH, Škola je povodom Dana općine dobila Općinsko priznanje Plaketu „Zlatni zmaj“.


 

 

Kalendar

Vremenska prognoza