Prijava

POSJETA HIDROELEKTRANI JABLANICA
U petak, 30.03.2018. učenici mašinske i elektro-struke posjetili su hidroelektranu Jablanica. Posjetu su organizirali profesori Omerčić Muhamed, Sarajlić Adnan, Huremović Damir, Mujdžić Samir i Alić Samir. Stručna ekskurzija je organizirana za učenike sljedećih odjeljenja: II1, IV1, IV4, II11, III10 i I8. Učenici su se mogli uvjeriti koliko su povezane mašinska i elektro-struka u proizvodnji električne energije.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U povratku su obišli Sarajevo i njegove znamenitosti, a naravno i isprobali kulinarske specijalitete svojstvene našem Šeher-gradu! Planovi su posjetiti sarajevsku trebevićku žičaru i vidjeti kako funkcionira njen mašinski i elektromotorni pogon.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARAKTERISTIKE HE JABLANICA
Hidroelektrana Jablanica smještena je na obali rijeke Neretve, uz magistralni put Jablanica-Prozor. Puštena je u rad 1955. godine. Građena je u dvije faze od 1947. do 1955., i od 1955. do 1958. godine. Branu je gradilo 5000 do 6000 mladih brigadira iz cijele Jugoslavije i Evrope. Proizvodnja električne energije u HE Jablanica započela je u februaru 1955. godine.

Elektrana je derivaciona s akumulacionim bazenom za sezonsko izravnanje, instalirane snage - 180 MW ( šest agregata s Francisovim turbinama). Prosječna godišnja proizvodnja – 770 GWh. Akumulacijom hidroelektrane (Jablaničko jezero) obuhvaćene su vode Neretve i svih njenih pritoka uzvodno od Jablanice. Podizanjem visoke lučno-gravitacione brane visoke 85 metara, neposredno ispod ušća rijeke Rame u Neretvu, stvoreno je akumulaciono jezero maksimalne dužine 30 kilometara, koje se proteže uz Neretvu do Konjica, a uz rijeku Ramu do sela Gračaca. Najkraćom trasom između jezera i mjesta gdje je smještena mašinska hala u Jablanici, voda se na turbine dovodi kroz dva tunela dužine oko dva kilometra i pri tome se koristi maksimalni pad od 111 metara.
Sveobuhvatna revitalizacija HE (šest agregata i dio prateće opreme) okončana je 2008. godine. Revitalizacijom je instalirani kapacitet povećan sa 150 MW na 180 MW i radni vijek HE produžen za narednih 30 do 40 godina.

HVALA NAŠIM VRIJEDNIM UČENICIMA NA UZORNOM PONAŠANJU I VELIKOM INTERESU PRILIKOM POSJETE HIDROELEKTRANI JABLANICA!

 

Kalendar

Vremenska prognoza